Triangulatie is een manipulatietechniek die wordt gebruikt in persoonlijke relaties. Dit kunnen verschillende soorten relaties of situaties zijn, romantische, werk -of vriendschapsrelaties etc. Het betekent dat iemand een derde partij, al dan niet openlijk, betrekt in een relatie of bij bijvoorbeeld een conflict om de eigen positie te versterken. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, zoals het bewust uitnodigen van een vriend om te getuigen van een argument en hem te betrekken in dat argument om één partij te verzwakken. Of het onbewust inschakelen van andere collega’s om een mening over iets te ondersteunen en daarbij één iemands postitie of reputatie te verzwakken. Hoewel triangulatie onschuldig lijkt, kan het heel schadelijk zijn voor het doel wit, relaties in het algemeen en (zelf)vertrouwen.

 

Triangulatie in narcistisch misbruik

 

 • Triangulatie in narcistisch misbruik
 • Hoe werkt triangulatie?
 • De effecten van triangulatie op het doelwit
 • Hoe kan het doelwit zichzelf beschermen tegen triangulatie?
 • Andere voorbeelden van triangulatie
 • Tot slot

 

 • *Overal waar ik ‘hij, hem of zijn’ gebruik in de tekst kun je vervangen door ‘zij of haar’ als het een vrouwelijke narciste / manipulator betreft.

 

Narcisten zetten triangulatie in, in persoonlijke relaties om iemand (meestal een naaste) te manipuleren en macht uit te oefenen. Om jou te isoleren, buiten te sluiten, onzeker en verward te maken. Triangulatie kun je vergelijken met het spreekwoord “verdeel en heers”.  In Wikipedia staat dit over verdeel en heers:

 

Verdeel en heers is een tactiek waarbij de ene concurrent meer rechten krijgt dan de andere concurrent. De ene concurrent wordt onderworpen, terwijl de andere als bondgenoot wordt gehouden. Hierdoor zal er nooit vriendschap ontstaan tussen hen beiden en hoeft de derde partij, diegene die deze tactiek gebruikt, niet te vrezen dat de eerste twee samen tegen hem zullen optreden”

 

Triangulatie is een manipulatietechniek die narcisten gebruiken om hun slachtoffers te manipuleren. Meestal zijn partner, maar hij is evengoed in staat om het in werksituaties of familiebanden in te zetten. Op het wereldtoneel, in politiek, sektes, bedrijflseven of andere groepen, in ‘het groot’ gebeurt dit ook regelmatig. We gaan in dit artikel uit van de liefdesrelatie en we gaan er hier even van uit dat jij (de lezer) de liefdes partner van de narcist bent.

Voor de duidelijkheid: triangulatie gaat niet uitsluitend over vreemdgaan. Vreemdgaan of een derde persoon in je liefdesrelatie betrekken tegen de wil of het weten van je partner in, is één vorm van triangulatie. Over die vorm gaat dit artikel.

 

Triangulatie – bewust jaloezie en onzekerheid opwekken

 

Het houdt in dat je narcistische partner een derde persoon betrekt in de relatie tussen jou en hem. Oftewel vreemdgaan of hier zelfs alleen maar bewust die illusie wekken bij jou. Iemand waarmee hij jou jaloers wil maken op romantisch vlak. De verschillende scenario’s van triangulatie zijn dus talrijk, maar ik hou het in dit artikel op romantisch of seksueel vlak. Hij wil jou met de derde persoon jaloers en onzeker maken.

Hij kan het openlijk doen (provocerend en shockerend) of juist stiekem, sneaky. Maar niet zó stiekem, dat jij er niets van merkt. Het is juist de bedoeling dat jij het voelt. Als partner zul je al snel een naar onderbuikgevoel krijgen dat er iemand anders is in het leven van je lief. Je zult langzaam óf in één klap te maken krijgen met jaloezie of tenminste een onbestemd voorgevoel.

De bedoeling van triangulatie is om jou jaloers te maken en jouw onzekerheid te vergroten. Daarmee kom je in een nare onzekere positie, wat de narcist precies een goed gevoel geeft. Een gevoel van macht. Jij voelt van alles maar je krijgt nergens eerlijke antwoorden op, als je er al naar durft te vragen. De narcist wil hiermee zijn macht over jou vergroten en controle uitoefenen. Jij wordt onzeker, je krijgt nergens antwoorden op, je kampt steeds meer met een naar onderbuikgevoel en hij geniet van zijn macht.

 

Hoe werkt triangulatie?

 

Triangulatie begint vaak met lovebombing eerst langere tijd naar jou. De narcist zal jou als partner eerst veel complimenten, liefde en exclusieve aandacht geven. Hij laat jou geloven dat je heel belangrijk voor hem bent. De narcist heeft eerst alleen oog voor jou. Vervolgens, als jij tot over je oren verliefd en gebonden aan hem bent; als hij verzekerd is van jou liefde zal hij iemand anders op dezelfde manier lovebomben, al dan niet openlijk voor jouw neus. In ieder geval zó dat je duidelijk merkt dat er iets niet klopt aan zijn gedrag. Maar veel narcisten vinden het ook heerlijk om dit recht voor je neus te doen. Om jou te shockeren en jou rigoreus van je voetstuk af te meppen. Figuurlijk dan. Die intense aandacht die jij eerst kreeg, krijg je nu niet meer en als je narcistische partner het niet openlijk doet, voel je duidelijk dat er iemand anders is. Hij zal die persoon ineens meer aandacht geven dan jou en koel of dubieus naar jou doen.

Steeds meer ga jij je hierdoor heel onzeker en buitengesloten voelen. Het gevolg is dat je gaat twijfelen over jezelf. Je zult gaan proberen om zijn aandacht terug te krijgen. De aandacht die hij jou gaf. Dit is precies wat de narcist wil bereiken. Door jou jaloers te maken, vergroot hij zijn macht en controle over jou. Jij gaat verlangen naar jou lovebomb periode en zult er alles aan doen om dat weer terug te krijgen. Daarmee laat je al over je eigen grenzen gaan.

 

Verdeel en heers

 

Reken maar dat de narcist jou tegen de ander (als die al weet dat jij bestaat) belachelijk maakt. Hij zal jou afkraken tegenover haar. Narcisten staan erom bekend groffe leugens over hun partners te vertellen tegenover de derde persoon, de nieuwe minnaar(es). Er is, zo vertelt de narcist aan je derde persoon, van alles aan jou mis. Je bent jaloers, hysterisch, slecht in bed of claimend of je hebt een psychische stoornis waar hij het zo zwaar mee heeft. Hij maakt zichzelf slachtoffer van jou en wekt zo medelijden op bij de nieuwe derde persoon.

Die nieuwe persoon vervolgens, denkt dat dit verhaal klopt. Zo creëert de narcist, zonder dat jullie het beide beseffen, concurrentie en afkeer tussen jullie beide. Verdeel en heers! Hij liegt tegen beide en zo zorgt hij ervoor dat jullie geen contact met elkaar zullen willen en elkaars concurrenten worden. Wat de derde persoon niet weet, is dat hij net zo lief tegen jou was en soms nog kan doen (hoe verwarrend), als tegen haar. Hij zegt tegen jou uiteraard nooit de slechte dingen die hij over jou aan haar vertelt…. Mocht je die derde persoon in je leven zelf ook zien, dan voel je het aan haar gedrag en houding tegenover jou. Dat kan jou een heel onbestemd gevoel geven. En dat is precies ook de narcist’s bedoeling.

Triangulatie manipulatietechniek in narcistisch misbruik

 

De effecten van triangulatie

 

Triangulatie kan ernstige gevolgen hebben voor jou als doelwit. Het kan leiden tot heftige gevoelens van jaloezie, onzekerheid en angst. Kortom; veel stress. Ook als je helemaal niet jaloers bent aangelegd. Die jaloezie wordt bewust opgewekt door je narcistische partner. Hij geniet van jouw onzekerheid, het geeft hem een gevoel van superioriteit en macht. Terwijl jij je enorm verward, buitengesloten en verlaten gaat voelen, waardoor je juist nog meer afhankelijk wordt van de narcist. Daar geniet hij van. (Ja echt).

Tegelijk begrijp je er ook niets van. Je werd kort geleden nog bedolven onder zijn liefde, complimenten en aandacht. Triangulatie veroorzaakt dus ook enorme verwarring bij jou. Ook als triangulatie niet in een liefdesrelatie speelt, maar bijvoorbeeld in een werksitiuatie tussen collega’s. Jij weet dan niet meer wie of wat te vertrouwen en wordt steeds meer geïsoleerd van de rest.  Dit maakt het moeilijk om de situatie te doorbreken, grenzen te stellen of hulp te zoeken.

 

Hoe kun je je beschermen tegen triangulatie?

 

Het is belangrijk dat jij je bewust wordt van de tactieken van ‘jouw’ narcist en deze herkent. Door de manipulatieve technieken te herkennen, kun jij je beter beschermen. Probeer dan rationeel te blijven en grenzen te stellen. Niet alleen in woorden maar juist ook in daden. Past dit gedrag van je partner aar jou bij echte gelijkwaardige liefde? Moet je dit toestaan? Hoever wil je dit laten komen?

Bovendien kun je hulp zoeken bij vrienden, familie of een professional. Het is belangrijk om te praten over de situatie en steun te zoeken bij anderen die jij wel vertrouwt. Zo kan kun je sterker worden en jezelf beter beschermen tegen de manipulatieve technieken van de narcist.

 

Andere voorbeelden van triangulatie

 1. Werkgerelateerde triangulatie: Een manager kan een werknemer betrekken bij een discussie over de prestaties van een andere werknemer om het probleem op te lossen, in plaats van direct met de betrokken werknemer te praten. Dit kan leiden tot roddels, concurrentie, buitensluiten, onbegrip onderling en miscommunicatie op de werkvloer.
 2. Ouder-kind triangulatie: Een ouder kan een kind betrekken bij een discussie over problemen die de ouder heeft met de andere ouder van het kind. Dit kan het kind belasten met verantwoordelijkheden die niet passen bij de leeftijd en ervoor zorgen dat het kind zich ongemakkelijk voelt bij de communicatie tussen de ouders.
 3. Vriendschaps triangulatie: Een vriend kan een derde partij betrekken bij een conflict met een andere vriend, in plaats van direct met die vriend te praten. Dit kan leiden tot misverstanden en spanningen tussen de vrienden en kan de vriendschap onder druk zetten.

 

Triangulatie kan dus op verschillende manieren voorkomen en kan verschillende gevolgen hebben voor de betrokken personen. Het is belangrijk om je bewust te worden van deze manipulatieve tactiek en te leren hoe je ermee kunt omgaan om gezonde communicatie en relaties te behouden.

 

Samenvatting triangulatie

 

Triangulatie is een manipulatieve techniek die narcisten vaak gebruiken om hun slachtoffers te controleren en te manipuleren. Het kan bij het doelwit leiden tot gevoelens van jaloezie, onzekerheid en angst. Het is belangrijk dat jij, als je je bewust wordt van deze tactieken en hulp zoekt bij anderen. Door te praten over de situatie en steun te zoeken bij vrienden, familie of een professional, sta je sterker en kun je jezelf beter beschermen tegen de manipulatieve technieken van de narcist. Wordt je bewust dat dit niet bij echte liefde past en dat jij grenzen moet stellen. Ook als dit betekent dat je afstand moet nemen.

 

Herstellen van narcistisch misbruik
error: Content is protected !!