Privacyverklaring

HeartSease Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

HeartSease Coaching | www.heartsease.nl
Contact HeartSease hier

Persoonsgegevens die wij verwerken

Heartsease coaching verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. En we verzamelen data via Google Analytics om gebruikersdata te verzamelen (alleen ter verbetering van deze website).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in onze correspondentie via email, Skype, Facetime en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

HeartSease Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid, seksuele geaardheid of geloof -of levensbeschouwing en andere persoonlijke informatie die u zelf aan ons verstrekt, alleen en indien van toegevoegde waarde voor het coachingsproces.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@heartsease.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel, hoe en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HeartSease Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzorgen van een coachingstraject via email of Skype/Facetime.
 • *Verzenden van onze nieuwsbrief via Mailerlite
 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om diensten te kunnen leveren (coachen en in toekomst digitale producten).
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Ip adres: wij gebruiken Google Analytics om het verkeer naar onze website te analyseren. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere doeleinden.
 • **Uw social media profiel/accountnaam alleen en wanneer u zich abonneert op onze Facebook, Linkedin, Instagram en/of Pinterest-pagina en mogelijk in de toekomst ook Youtubekanaal.
 • Verslagen van uw coachingsessies, deze zullen nooit aan derden worden verstrekt en alleen op een goed beveiligde computer worden bewaard. 

* E-mail communicatie via Mailerlite:

 • We gebruiken Mailerlite voor onze e-mail communicatie. Specifiek voor het versturen van onze nieuwsbrieven en e-mail berichten binnen ons product.
 • Ga naar  voor meer informatie over de privacyverklaring van Mailerlite https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy
 • Met uw inschrijving voor de HeartSease nieuwsbrief (Flessenpost) verklaart u ermee akkoord te gaan dat de door u opgegeven persoonsgegevens voor de individuele toezending van de nieuwsbrief per e-mail mogen worden gebruikt. Door het inschrijvingssysteem met bijkomend bevestigingsmail, die een link voor de uiteindelijke registratie bevat, wordt gegarandeerd dat u expliciet wenst om e-mails te ontvangen. De hiervoor meegedeelde toestemming kunt u op elk moment en zonder kosten met gevolgen voor de toekomst herroepen, door in de nieuwsbrief op de link ’uitschrijven’ te klikken en daarna de instructies te volgen.

** Sociale media zoals LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube en WhatsApp

 • Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s en artikelen eenvoudig te kunnen delen op sociale netwerken zoals Linkedin, Facebook, Twitter en YouTube en het mogelijk te maken dat u zich abonneert op één van onze social media kanalen.
 • De code voor deze knoppen is afkomstig van LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest en YouTube zelf. Deze code plaatst meestal een cookie (zie ook onze cookieverklaring hieronder). Lees de privacyverklaring van LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest en YouTube om te zien wat zij met gegevens doen die zij met deze code verwerken.
 • WhatsApp
  Op deze website wordt ook een WhatsApp-menuknop (WhatsApp-Share-Button) gebruikt. Met deze menuknop kunt u inhoud van HeartSease Coaching via de WhatsApp app op je mobiele telefoon delen. Bij de menuknop gaat het om een hyperlink. Bij de weergave van de menuknop op deze website worden nog geen persoonlijke gegevens aan de beheerder van WhatsApp of aan andere derden overgedragen. Zodra u de WhatsApp-menuknop gebruikt, wordt aan de beheerder van WhatsApp doorgegeven welke inhoud wordt gedeeld en dat de menuknop op deze website werd gebruikt. Meer informatie over de omgang met persoonlijke gegevens door de beheerder van WhatsApp kunt u vinden in de privacyverklaring van de beheerder: www.whatsapp.com/legal/.

Door u af te melden op de sites van de sociale netwerken als ook door het verwijderen van geplaatste cookies kunt u vermijden dat sociale netwerken tijdens uw bezoek aan HeartSease Coaching de over u verzamelde informatie aan uw gebruikersaccount bij het betreffende sociale netwerk wordt toegewezen. Als u niet wilt dat sociale netwerken de verzamelde gegevens direct aan je profiel toewijzen, moet u voor uw bezoek aan onze website afmelden bij de betreffende sociale netwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HeartSease Coaching gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Functionele cookies maken geen/zeer beperkte inbreuk op de privacy van de bezoeker en zijn noodzakelijk voor de werking van een website. Analytische cookies worden geplaatst om de effectiviteit en kwaliteit van de website te onderzoeken. Hiervoor is geen toestemming en melding verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

HeartSease Coaching verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de werking van de website, online betalingen en de nieuwsbrief. Dan zal het gaan om uw naam, mailadres en bankrekeningnummer. Denk hierbij aan derden als: onze boekhouder, Belastingdienst, het hostingbedrijf van onze website en Mailerlite voor onze nieuwsbrieven. De inhoud van de verslagen van uw coachingsessies zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming

HeartSease Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

HeartSease Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 1. Uw mailadres: zolang u zelf geabonneerd wilt blijven op onze nieuwsbrief. U kunt zich middels de uitschrijf-link onderin elke nieuwsbrief afmelden. In dat geval wordt uw mailadres direct verwijderd uit onze database en dat van Mailerlite, de mailing service provider waar HeartSease Coaching gebruik van maakt.
 2. Uw social media profiel/accountnaam zolang u zelf geabonneerd en/of lid blijft van één van onze social media pagina’s en kanalen.
 3. Uw mailadres en/of Skype/Facetime accountnaam bewaren wij maximaal 7 jaar, nadat u gebruikt heeft gemaakt van onze coachingsdiensten.
 4. Andere persoonsgegevens die u zelf voor, tijdens en na een coachingstraject aan ons hebt verstrekt: minimaal 7 jaar (fiscale bewaartermijn) – maximaal 10 jaar.
 5. Verslagen van uw coachingsessies minimaal 3 jaar – maximaal 10 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HeartSease Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@heartsease.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . HeartSease Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HeartSease Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@heartsease.nl

Herstellen van narcistisch misbruik
error: Content is protected !!