Complexe Post Traumatisch Stress Syndroom (Complexe PTSS) is een aandoening die wordt veroorzaakt door langdurig en herhalende blootstelling aan extreem stressvolle situaties. De symptomen ervan lijken sterk op die van de ‘gewone’ PTSS. Toch zijn er een paar verschillen, zowel in oorzaak als de symptomen die je ervaart.

PTSS is meestal het gevolg van één duidelijk traumatische / bedreigende gebeurtenis zoals een ongeval, overval, natuurramp of geweld en/of mishandeling of het zien dat zoiets gebeurt.

Complexe PTSS echter ontstaat na langdurig blootgesteld zijn aan traumatiserende situaties. Ervaringen die vaak niet in één heel duidelijke gebeurtenis te vatten zijn. Het continu bloot staan aan situaties en mensen die heftige stress of angst bij je veroorzaken en waaraan je niet kon ontsnappen en je er ook niet tegen kon verweren, maar meestal ook niet kon duiden als misbruik. Vaak ontstaat dit al in de kindertijd en meestal is het misbruik gerelateerd; fysiek, seksueel en/of psychisch/emotioneel. Vaak heeft complexe ptss zijn roots al in iemands kindertijd, maar het is mogelijk ook om op volwassen leeftijd nog CPTSS te ontwikkelen.

 

Voorbeelden van situaties die Complexe PTSS kunnen veroorzaken zijn:

 

 • langdurig fysiek, seksueel en/of psychisch en emotioneel (kinder) misbruik.
 • situaties waarin iemand (kind of volwassene) langdurig wordt gepest, gemanipuleerd of geïntimideerd, maar langdurig (jaren) niet kan ontsnappen en dit machteloos moest ondergaan.
 • situaties waarin iemand langdurig ‘gevangen’ wordt gehouden (fysiek of mentaal en emotioneel) en daarbij een steeds herhalende vorm van misbruik ondergaat.

Kortom; bij het langdurig verkeren in situaties waarin je onderdrukt, gedomineerd, gemanipuleerd, ge-gaslight, gepest, geïntimideerd, misbruikt wordt en waaraan je niet kon ontsnappen of je kon verweren, loop je grote kans op CPTSS te ontwikkelen.

Vooral die laatste factor lijkt een belangrijke oorzaak van het ontstaan van trauma; het niet kunnen ontsnappen of je niet kunnen verweren en dus machteloos het misbruik moeten ondergaan.

 

Hulp zoeken

 

Als je meerdere van de symptomen van de lijst hieronder herkent, is het belangrijk dat je een arts of psycholoog raadpleegt. Een psycholoog of psychiater kan bepalen of jouw klachten passen bij de criteria van CPTSS.

Wees je ervan bewust dat de klachten van CPTSS en daaruit voortvloeiend gedrag, kunnen lijken op andere aandoeningen. Het kan lijken op (bijvoorbeeld) burn out, depressie, borderline -of bipolair gedrag, waardoor je ge-mis-diagnosticeerd kunt worden. Bij kinderen kunnen de symptomen van complexe PTSS ook lijken op ADHD, ADD, andere leerstoornissen etc. Het is daarom belangrijk dat je hierin ook jezelf onderwijst.

 

Complexe PTSS symptomen zijn alle die ook bij PTSS horen en meer:

 

 • Moeite hebben je emoties en gedrag te reguleren. Dit kan zich uiten in uitbarstingen van woede, huilbuien, je onverschillig of zelfs verdoofd voelen, roekeloos gedrag, zelf-beschadiging, zelfmoord-gedachtes of impulsief risicovol gedrag, depressiviteit, eenzaamheid, zichzelf isoleren van sociale situaties.
 • Dissociatie of geheugenverlies rondom de traumatische gebeurtenissen. Dissociatie is de ervaring losgekoppeld te zijn van jezelf en je eigen gevoel en/of lichaam. Je eigen gevoel ‘uit’ zetten als je geconfronteerd wordt met een traumatische situatie of de herinnering hieraan.
 • Verstoring van je zelfbeeld. Je niet meer thuisvoelen in en met jezelf. Gevoelens van enorme schaamte, schuld en zelfhaat.
 • Fluctuerend beeld van degene die jouw mishandelde. Dit beeld schommelt tussen idealisatie, liefde, vriendschap, trouw …naar afkeer, haat, woede, afschuw etc. en weer terug.
 • Aangetast vermogen om relaties met anderen te vormen. Vaak herhaal je met Complexe PTSS dezelfde traumatische ervaringen met andere mensen. Ofwel door steeds weer in aanraking te komen met dezelfde soort situaties. Maar het kan ook zijn dat je zelf -dader gedrag – gaat vertonen.
 • Je vertrouwen in anderen is ernstig aangetast.
 • Gevoelens van hopeloosheid, doelloosheid, uitzichtloosheid en het gevoel niet meer van betekenis te (kunnen) zijn. Vroegere interesses en doelen in je leven zijn weg. Het vertrouwen in jezelf of je leven, zijn weg. Evenals nog hoop op verbetering.
 • Fysieke symptomen waarin emotionele pijn converteert in fysieke klachten, pijn of zelfs ziektes. Dit kan van alles zijn en verschilt per persoon. Het kan gaan om hoofdpijn, verkrampte spieren, misselijkheid, overmatig zweten, langdurige hartkloppingen, zenuwen die dagen aanhouden, dichtgeknepen keel, ademhalingsproblemen, en op de langere termijn; maag -en darmproblemen, huidproblemen, kanker, hartaandoeningen etc. En uiteindelijk zullen alle psychische klachten zich gaan vertalen naar één of andere fysieke ziekte, als je klachten lang blijven aanhouden.

 

Behandeling van CPTSS

 

Complexe PTSS is vaak een lastiger te behandelen aandoening dan PTSS. Het vraagt om zorgvuldige behandeling en soms ook om een andere benadering dan PTSS. Complexe PTSS gaat bovendien vaak samen (is co-morbid) met andere aandoeningen zoals verslaving, co-dependency , traumabonding , narcistisch slachtoffer syndroom , depressie of eetstoornissen etc.

Als je denkt dat je complexe ptss klachten te maken hebben met narcistisch misbruik en je het gevoel hebt niet los te komen van die relatie/in een traumaband vast zit, is het trajact “loskomen van de traumaband” iets voor jou. Het behandelt onder andere, hoe om te gaan met triggers en de effecten van emotionele flashbacks. Bezoek bij deze klachten ook een erkend psycholoog of psychiater.

 

Lukt het jou niet los te komen van deze traumaband? Doe dan het online traject “loskomen van de traumaband“.

 

Herstellen van narcistisch misbruik
error: Content is protected !!