In het artikel over Narcistisch Slachtoffer Syndroom (NSS) kun je meer lezen over de oorzaken ervan. Voor het slachtoffer kan het soms maanden of zelfs jaren duren voordat het hem of haar zelf duidelijk is, dat alle klachten die hij of zij ervaart, oorzaak zijn van langdurig emotioneel misbruik. Velen (daarmee ook artsen en psychologen) hebben zelfs nog nooit gehoord van Narcistisch Slachtoffer Syndroom of Complex PTSS e.d.

Het gebeurt regelmatig dat slachtoffers bij de huisarts komen of de psycholoog/therapeut, zónder dat ook de professional de symptomen (her)kent. Een slachtoffer zal zelf bijna nooit bij de huisarts komen met de klacht “ik heb last van NSS”, maar komt met symptomen die als losstaande klachten worden gezien en behandeld. Ze worden behandeld voor bijvoorbeeld alleen depressie, burnout of angst, nerveusiteit, slaap -en concentratieproblemen maar het gehele plaatje wordt niet herkend, met alle gevolgen van dien.

Over narcistisch misbruik en NSS is nog steeds alarmerend weinig bekend, ook in de hulpverlening. Voor omstanders van het slachtoffer is het moeilijk te begrijpen wat er precies met een naaste aan de hand is. Het slachtoffer raakt daardoor steeds verder geïsoleerd en krijgt geen (goede) hulp.

Het is allereerst belangrijk dat je zelf de symptomen leert herkennen als je vermoedt dat je psychologisch wordt of werd mishandeld.
Voor therapeuten is voor een goed begrip over NSS, tenminste ook goede kennis nodig van NPS (Narcistische Persoonlijkheids Stoornis) in al zijn verschillende vormen. Vaak weten, kennen en herkennen ervarings-deskundigen meer over de narcistische persoonlijkheidsstoornis, dan professionals die alleen kennis hierover uit boeken hebben verkregen.

Hieronder volgen veelvoorkomende symptomen die horen bij Narcistisch Slachtoffer Syndroom. Niet iedereen zal ze allemaal hebben en er zullen ook symptomen voorkomen die hier (nog) niet vermeld staan, maar waar jij wellicht wel last van hebt. Onderstaande symptomen komen in ieder geval vaak voor bij mensen die langdurig aan psychologisch misbruik hebben blootgestaan. Het overkomt mensen die, voordat ze hieraan bloot werden gesteld, niet deze klachten hadden.

 1. Diep gevoel van eenzaamheid/isolatie
 2. Depressie, soms tot suïcidaal aan toe
 3. Uitgeput, burnout
 4. Continu op eieren lopen, niet meer jezelf durven uiten zoals je voorheen deed.
 5. Onrust, stress, zenuwen die niet stoppen
 6. Angst. Zij komen daardoor paranoia over, maar zijn het niet omdat ze absoluut reeele redenen hebben om angstig te zijn. Alleen kunnen die redenen vaak als ‘buiten proportie of irrationeel’ overkomen op de buitenwereld, terwijl ze absoluut niet irrationeel zijn. Paranoia gaat over waanideeen.  Slachtoffers van narcisten hebben geen waanideeen, maar leven in een bizarre realiteit, die vaak zelfs niet door professionals wordt begrepen.
 7. Geen eigen grenzen meer hebben, herkennen of (durven) aangeven.
 8. Je eigen normen en waarden door manipulatie of intimidatie kwijt zijn geraakt en eigen grenzen ver overschreden.
 9. Angsten of paniekaanvallen, nachtmerries
 10. Hartkloppingen, kortademigheid, druk op borst
 11. Langdurige opgejaagdheid, onrust, nerveusiteit
 12. Steeds grotere onzekerheid over jezelf, andere mensen en de wereld
 13. Vertrouwen in andere mensen langzaam kwijtraken, waar dit eerder niet het geval was.
 14. Gevoel zichzelf totaal ‘kwijt’ geraakt te zijn, zichzelf niet meer (her)kennen, niet meer de persoon zijn die ze altijd waren.
 15. Gevoelens het normale leven niet meer aan te kunnen. Überhaupt niet meer weten wat ‘normaal’ is.
 16. Slaapproblemen en/of eetproblemen, gewichtsschommelingen
 17. Concentratieproblemen
 18. Uitgeput zijn
 19. Woede uitbarstingen om ogenschijnlijk ‘kleine’ dingen
 20. Cognitieve dissonantie (voortdurende tweestrijd tussen tegenstrijdige gedachten en gevoelens; “ik wil bij hem weg vs ik wil nooit bij hem weg”).
 21. Dissociatie (geen contact meer met eigen emoties, lichaam en/of herinneringen)
 22. Steeds meer twijfel over eigen waarnemingsvermogen en de waarheid
 23. Extreme schaamte -en schuldgevoelens
 24. Geen echte verbinding meer voelen met vrienden, familie, sociale contacten
 25. Verslavingsgevoelig (geworden) voor alcohol, drugs, gamen, gokken, eten, sex, kopen, roken e.a.
 26. Niet meer kunnen genieten van / geïnteresseerd zijn in dingen waar jij eerder wél van genoot of geïnteresseerd in was
 27. Obsessieve gedachten over de relatie, dit niet meer los kunnen laten
 28. Eindeloos verstrikt raken in gedachtes over verwarrende details die je maar blijft proberen te verklaren. Deze gedachten bezetten je volledig, je kunt amper nog aan andere dingen denken. Continu onoplosbare puzzels over het gedrag van de manipulerende ander proberen op te lossen en te verklaren.
 29. Herkennen hun eigen oorspronkelijke (karakter) eigenschappen en levenlust niet meer.
 30. Codependency
 31. Stockholm Syndroom

 

Er zullen nog meer symptomen zijn die hier niet beschreven zijn, maar de lijst hierboven horen bij de veelvoorkomende klachten. Als deze klachten lang genoeg duren, ontstaat uit al deze symptomen Complex PTSS (complex post traumatisch stress syndroom) en/of Codependency.

Als je het gevoel hebt (emotioneel) niet los te komen van een relatie met een narcist en veel last hebt van flashbacks en het gevoel verslaafd te zijn aan deze relatie, is het traject “loskomen van de traumaband” geschikt voor jou.

 

Herstellen van narcistisch misbruik
error: Content is protected !!