Over mij

 

Hulp bij narcistisch misbruik

Hey! Zal ik me voorstellen?

Ik ben Frouck en via online trajecten begeleid ik mensen die vastzitten in het web van psychologisch / emotioneel / narcistisch misbruik. Mensen die los willen komen van de traumaband en de gevolgen van het trauma dat dit type misbruik veroorzaakt. Ik help hen bewustworden van wat hen is overkomen en hoe hieruit te komen.

Ik begeleid mensen in zelfonderzoek te doen en stappen te ondernemen om de gevolgen van narcistisch misbruik te overwinnen. Om vanuit zichzelf gezondere stappen te maken richting een betere en gezondere kwaliteit van leven. 

Ervaringsdeskundige

Zelf ben ik wat dit type misbruik betreft meer dan gemiddeld door de wol geverfd en door de mangel gehaald, zowel als kind en als volwassene. Bovendien heb ik hierin ervaring binnen diverse soorten relaties (ouder-kind, in de liefde, in vriendschappen, zakelijk en in werk) En, met verschillende types narcisten en cluster B persoonlijkheden. 

Dit begon ik pas na mijn 35e te beseffen. Ik had geen idee wat narcisme eigenlijk was, laat staan dat het een serieuze persoonlijkheidsstoornis is, bij meestal ‘normaal’ ogende en ‘normaal’ functionerende mensen, waarbij voornamelijk naasten het meeste getroffen worden.

Wat je niet weet, dat weet je niet, dus besefte of zag ik als naaste helemaal niet wat er gebeurde. Je bent er blind voor, je weet niet beter zolang je je er niet bewust van wordt of kennis over krijgt.

Zó lang kun je je dus onbewust zijn van het feit dat je wordt misbruikt en dat dát de oorzaak is van alles waarin je vastloopt in je leven. Inmiddels heb ik clienten en tref ik mensen die  pas na hun 50 of 60ste ontdekken dat ze een narcistische ouder hadden of partner.

Dit overkomt veel mensen die zo zijn opgegroeid of die onbewust in zo’n relatie zijn geraakt. Je weet niet beter, je hebt geen ander referentiekader en dus denk je dat alles wat er met je gebeurt en wat je voelt, normaal is.

Je minderwaardig, klein, onbelangrijk, ongehoord en ongezien voelen is jouw ‘normaal’ (al van kinds af aan, of later er nog zo ingeslopen). Dit kunnen veel mensen overigens heel goed maskeren.

En juist omdat het jouw ‘normaal’ is (geworden), weet je niet eens dat je je zo voelt. Je kunt je naar de buitenwereld best heel gelukkig en succesvol presenteren, maar van binnen ‘dood’ gaan.

En omdat je niet beter weet, heb je meestal ook niet in de gaten dat jij je hiernaar gedraagt, dat het in je houding af te lezen is, dat je het onbewust uitstraalt of dat de keuzes die jij maakt, op deze onbewuste overtuigingen, gestoeld zijn.

Door een kindertijd als dit, was ik  ‘voor-geprogrammeerd’ om in mijn volwassen leven steeds in zelfde soort situaties terecht te komen. Nooit geleerd om grenzen aan te geven of deze überhaupt te kennen. Nooit geleerd noch beseft, dat ik er toe doe, dat mijn stem ertoe doet, of mijn mening of mijn behoeftes. En dit maakt je vatbaar voor het type mensen die hier grandioos misbruik van maakt, hetzij bewust, hetzij door hen ook onbewust. En als ik al grenzen aan probeerde te geven, was dit totaal ineffectief.

Eigenlijk heb je geen idee dat, wat jij wilt belangrijk is en wat goed voor jou is. Dat jij überhaupt belangrijk bent. Je bent daar niet mee bezig en vaak weet je niet eens wat jij wilt of waar je grenzen liggen. Je bent zonder hierbij na te denken, voortdurend bezig in te spelen op ‘de ander’, om anderen te helpen, tevreden te houden of wring je je in bochten om misbruik te voorkomen. Hoe jij je voelt, is niet belangrijk, zelfs niet voor jezelf. Dát is wat je geleerd hebt, dat is hoe je bent ‘geprogrammeerd’.

Wat er met jou als kind gebeurt zie jij niet als misbruik, terwijl dat het wel is. Je weet gewoonweg niet beter. Hierdoor kom je nooit (goed) toe aan jezelf en je eigen ontwikkeling. Dat is mij ook overkomen. Tot ik me stap voor stap bewust begon te worden…Dit was en is nog steeds een proces van jaren.

Hoewel ik het als kind overal goed deed, op school, in sport en sociaal, deed ik dat vooral voor anderen of omdat het zo hoorde en uiteraard ook omdat ik die talenten bezat. Ik was een blij sociaal kind, dat alles goed (genoeg) kon en sommige dingen heel goed. Ik was het ‘ideale’ en gehoorzame kind dat overal in mee ging en altijd lief (gehoorzaam) bleef, ondanks waar ik onder gebukt ging. Zelf echt puberen heb ik nooit gekund.

Wat onzichtbaar voor iedereen bleef, was wat er thuis gebeurde, wat ik op mijn veel te jonge schouders droeg en zonder steun of begeleiding en altijd alleen. 

Ik kwam daardoor niet, niet op míjn manier toe aan de ontwikkeling die bij míj paste en het maken van keuzes die goed waren voor mij. Ik kreeg geen ruimte om echt mezelf te ontwikkelen op de manier die bij mij past. Ik had geen ruimte om te werken aan mijn potentieel en toekomst. Het was thuis emotioneel (en soms fysiek) niet veilig en daardoor ligt je aandacht altijd op ‘overleven’. Onbezorgd en vrijuit kind zijn heb ik nooit gekend. Maar je weet niet beter, dus groei je op met het je altijd op anderen richten en op wat er van je wordt verwacht. En dus, kom je niet toe aan jezelf.

Ik hield mezelf, zelfs tot ver in mijn volwassen leven voor, dat ik ondanks wat er allemaal was gebeurd en wat ik had gemist, “een heel gelukkige jeugd had gehad“. Dit geloofde ik serieus heel lang. Nu weet ik dat dit een overlevingsmechanisme was dat veel mensen hebben.

Ik had geen idee, dat de hel waar ik in opgroeide, een hel was. Naar de buitenwereld was ik een vrolijk lief kind. En wat er op mijn schouders werd gelegd, hoorde niet op kinderschouders, maar dat wist ik niet.

Ik wist niets van mijn eigen grenzen, laat staan dat ik ze had, kon uiten, noch dat ze gerespecteerd werden. Pas na mijn 35ste begon langzaam het besef wat ik als kind had gedragen. Mijn eigen grenzen heb ik allemaal later moeten leren. Ik begon pas een beetje na mijn 35ste te ontdekken wie ik eigenlijk ben. “Wat vind ík leuk, wat past er bij mij en wat niet, voelt dit goed of niet“, waren vragen die ik me toen pas af begon te vragen. En vaak ook toen nog niet. Het was nog maar een klein minuscuul begin.

Een kindertijd zoals deze, was dé voedingsbodem voor nog veel meer (emotioneel) misbruik in mijn volwassen leven. Ik was een magneet voor persoonlijkheden met toxisch gedrag, vaak personen met veel status en/of macht, soms ook niet, maar evengoed toxisch. Ik belandde in situaties die op het eerste gezicht geweldig leken, maar heel destructief waren. Zowel in de liefde als werk, vriendschappen en woonomgeving. En kreeg daarbij op de koop toe, ook veel te maken met oordelen van onwetende maar net zo toxische ‘omstanders’. Waardoor mijn naam/reputatie, sociale leven en bedrijf naar de knoppen werd geholpen, tot ik niets meer had.

Na twee lange relaties waarin narcistisch misbruik met verschillende type narcisten, steeds duidelijker werd, begon ik te beseffen in wat voor toxisch web ik zat. Vanaf dat moment begon ik mezelf intensief te onderwijzen hierover.

Herstellen

Ik heb me via een lange weg van vallen en opstaan omgevormd nadat ik op alle gebieden in mijn leven vastliep, geisoleerd en opgebrand raakte. Het was een keiharde les die écht heel ver ging. Meerdere keren heb ik op het randje van ‘opgeven’ gestaan, niet in staat nog een uitweg te zien.

Eén of andere innerlijke drive bezat ik blijkbaar toch, om het opgeven niet toe te laten. En het is precies die innerlijke drive die ik wakker wil maken en in wil zetten voor anderen. Narcistisch misbruik is een groot maatschappelijk probleem.

Inmiddels geeft deze intense ervaring, waarin ik veel te maken heb gehad met oordelen van onwetende buitenstaanders, me een voorsprong op mensen die narcistisch gedrag niet herkennen en daardoor rechtstreeks in die val (blijven) lopen. Het heeft me veel over mezelf en de wereld geleerd ook en wat dat betreft ben ik de ervaring min of meer dankbaar. Ik sta nu behoorlijk stevig in mijn schoenen.

Zonder te weten dat het überhaupt bestond, bleek ik aan  Complex PTSS te lijden en raakte ik daardoor twee keer burnout. Burnout kennen we allemaal. Complex PTSS was ook nieuw voor mij. Lang heb ik niets geweten over het schadelijke effect dat dit had op je lichaam en geest. Met alle gevolgen van dien.

Narcistisch/emotioneel misbruik is een ernstig onderschat probleem. Het wordt amper erkend, noch herkend omdat het ‘covert’ is (onzichtbaar, sluipend en geniepig). Het vraagt heel veel kennis en ervaring het geniepige spel van narcisten te doorzien. Het vraagt bovendien dan ook nog de moed en de ballen om er afstand van te durven nemen.

Narcistisch misbruik isoleert mensen. Het verteert je en verzuipt je. Het vreet aan je ziel, je persoonlijkheid en je leven én je gezondheid. Je omgeving begrijpt niet wat er gebeurt, omdat het zo moeilijk te vatten is en onzichtbaar blijft. Dit maakt narcistisch misbruik dubbel zwaar; behalve het misbruik zelf, is er weinig tot geen begrip of steun. Veel slachtoffers hebben te maken met het “blaming the victim” verschijnsel.

In ‘hulpverleningsland’ heb ik gemerkt dat er voor slachtoffers van narcistisch/emotioneel misbruik niet makkelijk goede hulp te vinden is. Je moet het echt treffen wil je hierin goede hulp krijgen.

In de hulpverlening kun je bovendien opnieuw te maken krijgen met narcistisch misbruik, of onbegrip of onkunde. Veel slachtoffers, krijgen na het misbruik van een naaste, dus soms opnieuw te maken met misbruik in de hulpverlening en van omstanders. Dit is een wereldwijd probleem. En wie kun je dan nog vertouwen?

Bij narcistisch misbruik kun je dus ook nog opnieuw gehertraumatiseerd raken door onwetende omstanders en/of in de hulpverlening.

Na een aantal ‘missers’ in het zoeken van de juiste hulp, waardoor mijn proces veel langer duurde dan had gehoeven, trof ik uiteindelijk een goede trauma therapeute waar ik veel steun aan heb gehad. Eigenlijk voornamelijk omdat ze zo oordeelloos en begripvol luisterde en klankbordde.

  • Even een disclaimer; het is natuurlijk niet zo dat de alle hulpverlening niet te vertrouwen is. Natuurlijk zijn er heel veel goede, gekwalificeerde en integere hulpverleners. Maar zoveel ook niet, helaas. En dat maakt de kans op hertraumatisering groot.

Sterker

Ik weet ook, dat het vooral mijn eigen inzet, intensieve verdieping in het onderwerp is, en vooral ook verantwoording pakken, waardoor ik sta waar ik nu sta. Bereidheid tot zelfreflectie en de moed om patronen, situaties en mensen los te laten. Ik heb me inmiddels meer dan 12 jaar intensief verdiept in het onderwerp narcistisch misbruik, de gevolgen hiervan en vooral… hóe dit te overwinnen. Mijn kijk op mezelf, op menselijk gedrag en de wereld is veranderd. Die wordt nooit meer hetzelfde, maar wel realistischer.

Overleef je dit, dan overleef je meer. Het maakt je enorm sterk.

Ik geloof dat ik heb doorstaan wat ik heb doorstaan, om anderen hierin te helpen. Hen te leren ontdekken wie zij zelf zijn, grenzen aan te geven, keuzes te maken, verantwoordlijkheid te nemen. Hoewel het een lange lange weg van vallen en opstaan is, is het echt mogelijk.

Wat kan ik je bieden?

Ik ben op een natuurlijke manier altijd al klankbord en praatmaatje geweest voor mensen die emotioneel in zwaar weer verkeren. Ik heb helder inzicht, ga pijnlijke waarheden niet uit de weg en heb een schat aan diverse ervaring.

Daarbij ben ik hoogsensitief, maar niet ‘van het softe’. Hooggevoelig maar met de benen op de grond en niet snel (meer) vatbaar voor suggestie, charmes en mooipraterij. Ik observeer en prik snel door lagen heen. En ik ben meestal vrij direct. Oftewel, ik draai niet om de hete brij heen en maak dingen niet (meer) mooier dan ze zijn.

Vanuit mijn vorige bedrijf, waarin ik o.a. les gaf, kreeg ik vaak te horen dat ik helder communiceer, dingen goed uit kan leggen en een sterk inlevingsvermogen heb.

Schrijven was van kinds af aan ‘mijn ding’ en hoewel nooit bewust, voelde ik al jong de kracht ervan.

In 2018 heb ik de opleiding Online Coaching met de Mindful Analysis methode afgerond en deed ik de opleiding emotiemanagement waarbij ik verschillende technieken heb verwerkt in mijn traject loskomen van de traumaband.

Momenteel (najaar 2020) ben ik begonnen met de opleiding Body Mind Release (BMR). BMR spoort belemmeringen, overtuigingen en blokkades en verwijdert ze op natuurlijke wijze. De BMR techniek, Het richt zich op de oorzaak van emotionele en lichamelijke klachten en lost deze op. Het resultaat is een blijvende verandering op alle gebieden van je leven.

BMR helpt om je eigen remmende factoren te ontdekken en te verwijderen. Niet zweverig, maar heel praktisch.

Verder heb ik de certificaten Reiki 1 en Reiki 2 maar ben hier op dit moment niet actief mee.

Uit pure interesse verdiep ik me ook in de Trust Technique.  Deze is ontwikkeld voor dieren, maar is net zo heilzaam voor mensen. Ik kijk veel naar dieren en hun gedrag. Je kunt er veel van leren en van deze Trust Technique nog meer.

Qua hobbies ben ik een dierenliefhebber, ik hou van lange wandelingen liefst met hond en een goede vriend of vriendin. Fotograferen vind ik ook erg leuk en op de computer ben ik redelijk creatief. Verder word ik blij van stromingen als de ‘TinyHouse movement’, minimalistischer leven, ‘vanlife’ en dat soort nieuwe ontwikkelingen en vind ik ‘gewoon lekker’ klussen ook heerlijk.

Uw coach

Herstellen van narcistisch misbruik
error: Content is protected !!