PTSS – Post Traumatisch Stress Syndroom

 

Wat is PTSS / Post Traumatisch Stress Syndroom en wat heeft het te maken met Complex PTSS en psychologisch/narcistisch misbruik?

 

Trauma

 

Veel mensen hebben wel eens gehoord van Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). Dan wordt vaak gedacht aan oorlogsveteranen die trauma’s hebben opgelopen in de oorlog.

PTSS is een stress -en angstaandoening als gevolg van trauma, die zowel mentale als fysieke als sociale gevolgen heeft. Lang niet alle mensen die lijden aan PTSS zijn oorlogsveteranen. Trauma (en PTSS) kan op veel manieren worden opgelopen. Denk bijvoorbeeld aan het meemaken (óf getuige zijn) van een ernstig ongeval, geweld, verkrachting, overval, brand, natuurramp etcetera. Kortom élke ernstig bedreigende en soms levensbedreigende situatie, kan PTSS veroorzaken bij degene die het meemaakte of er getuige van was.

 

Wat is PTSS precies?

 

Het continu herbeleven van de traumatische gebeurtenis in het (veilige) dagelijkse leven, kan ernstige lichamelijke en geestelijk klachten geven. De verzameling van stress -en angstklachten als gevolg van trauma noem je PTSS.

Bij mensen met PTSS staat de “vlucht -of vecht respons” continu ‘aan’, ook in veilige situaties. Zij leven elke dag en de hele dag met een ernstig verhoogd stresslevel. Dit voortdurende en hoge stresslevel geeft veel mentale maar ook lichamelijke klachten. Het put je uit, zowel geestelijk als lichamelijk.

PTSS kan je dagelijkse leven en normale functioneren, maar ook het contact met je omgeving ernstig verstoren. Symptomen van PTSS kunnen elk moment worden getriggered door bijvoorbeeld woorden, geluiden, of situaties die de persoon doet denken aan het trauma.

Overal waar ik “hij” schrijf, kun je ook “zij” lezen. Met “hij” bedoel ik de persoon die lijdt aan PTSS.

 

Symptomen van PTSS kunnen zijn:

 

 • flashbacks, waarin hij de traumatische situatie opnieuw beleefd.
 • steeds levendige beelden en herinneringen van het trauma beleven, voor zich zien, horen en/of voelen.
 • herhalende nachtmerries over de gebeurtenis.
 • ernstig stress of angstgevoel wanneer hij wordt herinnerd aan de gebeurtenis.
 • apathisch zijn.
 • geheugenverlies over de traumatische gebeurtenis of delen daarvan.
 • geen emoties meer kunnen uiten.
 • vermijden van mensen en situaties die hem aan de gebeurtenis doen denken of het geheel vermijden van mensen.
 • ernstige concentratieproblemen.
 • snel geschokt raken en extreme reacties krijgen op ‘normale’ gebeurtenissen.
 • een continu gevoel van waakzaamheid / over-alertheid.
 • snel geïrriteerd zijn en uitbarstingen van woede / woedeaanvallen krijgen.
 • slaapproblemen.
 • vertrouwen in mensen en zichzelf kwijt zijn.
 • paniekaanvallen.
 • depressie.
 • versnelde hartslag, opgejaagd gevoel, onrust.
 • duizeligheid, hoofdpijn.
 • negatieve gevoelens over zichzelf, bijvoorbeeld extreme schuld -en schaamtegevoelens.
 • afgenomen of verdwenen interesse in normale dagelijkse dingen, relaties en activiteiten.

 

Hulp zoeken

 

PTSS kan moeilijk te diagnosticeren zijn wanneer de degene die hier aan lijdt, de traumatische gebeurtenis heeft geblocked van zijn geheugen (of weigert hierover te praten). Maar de persoon wel aan meerdere van bovenstaande klachten lijdt of zijn omgeving dit merkt. Een professionele psycholoog of psychiater kan vaststellen of er sprake is van PTSS. Soms ziet de persoon het van zichzelf zelf en zoekt hulp.

 

(Complex) PTSS en narcistisch misbruik

 

Wat PTSS te maken heeft met narcistisch misbruik, lees je in het artikel over Complex PTSS. Mensen die geen duidelijk aanwijsbare traumatische/direct levensbedreigende gebeurtenis hebben meegemaakt, maar langdurig aan psychologisch misbruik hebben blootgestaan ontwikkelen vaak de complexe vorm van PTSS; Complex PTSS. De symptomen hiervan lijken sterk op die van PTSS.

Lukt het jou niet los te komen van deze traumaband? Doe dan het online traject “loskomen van de traumaband“.

 

Herstellen van narcistisch misbruik
error: Content is protected !!